5. juni 2018

Ulovlige elev straffer

Kva skal eg gjere viss læraren gjer noko dei ikkje har lov til? Td spensthopp, løping rundt skulen som straff?

Tema: Skole

Hei

Viss ein lærar gir elevane straff som ikkje står i ordensreglane til skulen, kan du klage. Vi har skrive meir om ordensreglar og klage på nettsida vår. Du kan sende ei klage til rektor på skulen din.

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv