10. april 2018

Tyveri fra låsbart garderobeskap

På skolen har vi personlig låsbart garderobeskap til bøker, etc.
Om noen glemmer nøkkel får vedkommende låne så de får tilgang til tingene sine, dette blir gjort uten å sjekke om eier av skapet og nummer stemmer med databasen.
Dette bekymrer meg for sikkerheten ved tyveri, er skolen ansvarlig for evt. tyveri fra skapene. Eller må jeg bruke min egen forsikring i slike tilfeller?

Hei,

Takk for spørsmålet ditt.

Sånn som du beskriver ordningen, har ikke skolen egentlig et personlig låsbart skap til hver elev, men en mulighet for å låse inn tingene sine slik at ikke folk som ikke er elever på skolen kan få tak i dem.

Antakelig har ikke skolen en forsikring som dekker tyveri av elevenes personlige eiendeler, men dette er det bare skolen som kan svare på. Vår anbefaling er derfor at du stiller det spørsmålet du har stilt oss til skolen.

Uansett om et skap er låst eller ikke, kan det forekomme tyverier. Hvis du har noe som er verdifullt eller som du absolutt ikke vil miste, er det nok lurt å ikke ta det med på skolen og la det ligge i skapet.

Dere kan ta dette opp med skolen gjennom elevrådet. Det bør være mulig å finne en ordning som sikrer at ikke alle elevene har adgang til alle skapene. Det er en fordel om skolen har rutiner som gjør det trygt å ha personlige eiendeler låst inn i skapene deres.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv