21. august 2017

Tvinget av skolen til å ha Facebook

Her på skolen skjer all komunikasjon via Facebook og jeg er eneste som ikke har Facebook. Skolen krever at jeg har Facebook siden de menes jeg også skal være informert.
Jeg godtar ikke Terms and Conditions til Facebook og jeg hater Facebook eller så har har nektet å opprette noe konto/bruke tjenesten/websiden.

Tema: Skole

Hei!

Skolen kan ikke tvinge deg til å ha Facebook-konto. Det kan være mange grunner til at du ikke vil være på Facebook, og skolen kan ikke være sikre på at informasjon man legger ut der ikke kommer på avveie. Idet du legger noe på Facebook, er det Facebook som eier det.

Skolen må kommunisere med deg på en annen måte, for eksempel via en læringsplattform, e-post, brev eller lapper/oppslag på skolen.

Hvis du vil kan du vise svaret vårt til de på skolen. Hvis skolen fortsatt krever at du skal ha Facebook, anbefaler vi deg å klage til Fylkesmannen der du bor.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv