9. februar 2018

Tvangsmedisinering

Hei, jeg blir tvangsmedisinert på avdelingen jeg er innlagt på. Hvordan er lovverket rundt dettt? Kan de gjøre det om jeg ikke lenger er psykotisk?

Hei.

Når du er under 16 år er det vanligvis foreldrene dine som sier ja på dine vegne til behandlingen du skal få, og du kan i utgangspunktet ikke klage på at dine foreldre har gitt sitt  samtykke til medisinering.

Men før det tas en avgjørelse om hvilken behandling du skal få, så skal du få si din mening. Når du er over 12 år skal du informeres og du mening skal telle mye når foreldrene dine skal samtykke på vegne av deg.

Hvis tvangsmedisineringen er den del av behandlingen din som foreldrene dine har samtykket til, kan du klage til Fylkesmannen i ditt fylke dersom du ikke har blitt hørt i prosessen, eller du mener din mening ikke er tillagt nok vekt.

Dersom du er utsatt for det som kalles «enkeltstående bruk av korttidsvirkende legemidler i beroligende eller bedøvende hensikt», så skal det fattes et vedtak som du kan klage på. Da skal du klage til Kontrollkommisjonen.

Dersom du trenger hjelp kan du kontakte barnas jurist. De kan hjelpe deg med å lage en klage.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv