17. november 2017

Tvangsinleggelse og barnevern

Hei,
jeg har nå vært innlagt på bup i snart 3 uker UTEN at jeg selv har sagt ja. Barnevernet sendte meg hit en dag grunnet bekymringsmeldinger. Det var en traumatiserende hendense, med politi og de kom på døra. Hadde ingen valg om å være med eller ikke. De sa det var et par få dager (rundt 5). Og selv føler jeg absolutt ikke at dette har hjulpet. Jeg sliter ikke psykisk og når jeg har vært her har jeg mistet matlyst og sovet mye dårligere enn før. Hva kan jeg gjøre? Og har de rett til å gjøre dette? Takk for svar.

Hei,

Takk for at du skrev til oss.

Vi forstår at det må har vært en traumatisk opplevelse å bli hentet på denne måten, og at situasjonen du er i er vanskelig for deg.

Barnevernet har rett til å tvangsinnlegge barn og ungdom uten deres samtykke når de er veldig bekymret at det ikke går eller vil gå bra med dem.

Hvis du blir tvangsinnlagt  på en psykisk helseverninstitusjon som BUP, kan du klage til kontrollkommisjonen. Kontrollkommisjonen er klageinstans for vedtak om tvangsinnleggelse og andre vedtak om bruk av tvang. Du kan få hjelp av personalet på institusjonen til å komme i kontakt med dem.

Du kan også lese om rettighetene dine i psykisk helsevesen her.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

Spørsmålsarkiv