4. oktober 2017

Tvang

Hei,jeg har vert 2 år i barnevernet nå,jeg er her frivillig men jeg får ikke lov til å gå ut uten følge å om jeg bare går litt for meg selv på senteret må de kle av meg alt for at de skal se jeg ikke har noe på meg,jeg vil ikke skade noen men ingen hører på meg,jeg vil vite mine rettigheter,de tar mobilen min om jeg utagerer,å jeg føler at jeg ikke har ett liv lenger,føler jeg bor i fengsel..noen må høre på meg snart

Hei, så fint at du skriver til oss.

Vi skjønner at dette er en vanskelig situasjon for deg. Ut fra det du skriver, går vi ut fra at du bor på en barnevernsinstitusjon. Vi skal forsøke å gi deg litt informasjon og noen råd.

Når du bor på institusjon, har du rett til å leve mest mulig vanlig. De voksne som jobber der skal ta vare på deg, og har ansvar for at du har det trygt og godt. Du har også mange andre rettigheter på institusjonen, som du finner oversikt over på denne siden. Her står det mer om de problemstillingene du tar opp, og hva de voksne har lov til å gjøre og ikke. Det er dessverre litt vanskelig for oss å gi deg et konkret svar på spørsmålet ditt, fordi vi vet for lite om situasjonen din.

Hvis du ikke trives på institusjonen, eller lurer på om rettighetene dine har blitt brutt, kan du si ifra til fylkesmannen om dette. Når du bor på institusjon, skal en eller flere personer fra fylkesmannen komme på besøk til deg minst fire ganger i året. De skal se til at du har det bra, og snakke med deg om hvordan du trives. Du kan også selv ta kontakt med fylkesmannen ved behov. Hvis du ikke har fått besøk av noen fra fylkesmannen, kan du si fra til barnevernet om dette. Du kan lese mer om tilsyn på barnevernsinstitusjoner her.

Du kan også snakke med saksbehandleren din i barnevernet om hvordan du har det på institusjonen. Barnevernet har ansvar for at du har det bra. Det er derfor viktig at barnevernet får vite hvordan du opplever det å være der.

Når du er 15 år har du egne partsrettigheter. Det betyr blant annet at du har rett til å be om innsyn i barnevernssaken din, og du kan selv klage til fylkesmannen. Les mer om hva du kan klage på og hvordan her.

Hvis du ønsker mer juridisk rådgivning og hjelp, kan du ta kontakt med Barnas Jurist. De tilbyr gratis rettshjelp til de under 25 år.

Vi håper dette er til hjelp, og at situasjonen løser seg for deg. Hvis du ikke har fått svar på det du lurte på, må du gjerne sende oss en mail med litt mer informasjon til post@barneombudet.no.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv