20. mars 2017

turn

Kvifor er musical.ly so høg på aldershrensa. Eg har hat lyst på det lenge. Men det gjekk ikkje an på mobilen. Og da vart eg veldig leu meg. Å no da eg kan ha det på mobilen da får eg ikkje låv å ha det. Fordi dei på skulen har sagd i foreldre møte. Da seier dei at musical.ly er farleg

Hei!

Musical.ly og flere andre sosiale medier har 13-års aldersgrense. Det er to grunner til det. Den ene grunnen er at i mange land kan en ikke lage avtaler med barn under 13 år. Den andre grunnen er at de vil beskytte barn mot filmer eller bilder som kan være ekle eller skremmende for barn.

Du kan lese mer om aldersgrenser på sosiale medier her:

Lenke til Barneombudets side om sosiale medier.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv