10. oktober 2017

Trussel om fysisk avstraffelse

En lærer har tidligere dette skoleåret på grunn av noe jeg gjorde truet med og "jule" meg. Hva burde jeg gjøre?

Tema: Skole Vold

Hei,

Fint at du skriver til oss.

Du har rett til å ha det bra og være trygg på skolen din. Hverken elever eller lærere har lov til å komme med alvorlige trusler overfor andre. Det er en rettighet elever har og som som lovfestet i opplæringsloven kapittel 9a.

Du sier at læreren din har kommet med trusler overfor deg. Hvis dette oppleves som ubehagelig for deg, så må du melde fra til rektor. En lærer skal ikke skape utrygghet for en elev.

Vårt forslag er at du går til rektor å forteller hva som har skjedd. Rektor har plikt til å hjelpe deg slik at du kan ikke føler deg truet eller behandlet urettferdig av en lærer på skolen.

Her kan du lese mer kapittel 9a og om retten til et godt skolemiljø

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv