14. november 2017

Trossamfunn

Kan jeg gå til sak mot moren min for å nekte meg å melde meg ut av et trossamfunn?

Hei!

Takk for at du skriver til oss hos barneombudet.

Du kan selv melde deg ut om du vil. Fra du er fylt 15 år er det du selv som bestemmer om du skal være medlem av et trossamfunn eller ikke. Dette står i trossamfunnsloven § 3. Det betyr at din mor ikke kan nekte deg å melde deg ut. Du trenger derfor ikke gå til sak mot din mor for å kunne melde deg ut.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv