20. mars 2017

Trenger svar fort

I klassen har vi en gutt som ikke liker å bli tatt bilde av og i dag mente en annen medelev at det skulle finnes et bilde på nettet av han. Jeg søkte det opp og fant bilde, "screenshota" det, og en jente som ville jeg skulle sende bilde sendte jeg bilde til. Så sladret han til læreren og jeg måtte til rektor. Hos rektorn forklarte jeg hvordan jeg fant bilde ikke tok det. Men de mener fortsatt jeg skal skrive under på en mobbekontrakt med foreldrene mine i morgen.
Så jeg vill jærne ha svar før det om jeg har jort noe jeg kan straffes for.

Takk på forhånd.

Tema: Mobbing

Hei

Takk for at du skriver til oss i Barneombudet.

Det kan være litt vanskelig å vurdere alle sidene ved den situasjonen du beskriver, men vi skal forsøke å gi deg et svar. Å ta «screenshot» av et bilde og sende til andre i skoletiden, kan være det samme som å ta et bilde av en annen person. Den personen du tok bildet til og sendte, kan føle seg krenket eller mobbet selv om du ikke tenker at du har gjort noe galt.

Det høres ut som om du går på en skole som griper tak i det som skjer mellom elevene. Det er noe som kommer alle elevene til gode, selv om det noen ganger kan føles urettferdig når du ikke hadde «vonde» hensikter. Det er likevel slik at skolen har plikt til å reagere og gjøre noe når en elev opplever eller føler seg mobbet eller krenket.  Det å skrive under på en «mobbekontrakt» er vel kanskje ikke en straff heller, hvis du tenker litt på det?

Vi har skrevet litt mer om elevers rett til et godt skolemiljø og om mobbing på nettsidene våre som du kan lese.

Lenke til nettside om trivsel på skolen

Lenke til nettside om mobbing

Selv om det er du som med vilje eller ved et uhell krenket eller mobbet en annen elev, er det viktig at også du blir behandlet skikkelig av rektor. Rektor har ansvaret for alle elevene på skolen og skal også hjelpe deg til å ta gode valg.

Vi håper du og den andre gutten i klassen kan kommer dere gjennom dette som gode venner!

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv