20. april 2017

Trakassering mobbing etc

Gutt på 16 år her som har blitt mobbet i over 2 år. Vant gjennom på alle punkt hos fylkesmannen og etter det har skolen isolert meg fullstendig med assistent. Har nå fått sosialangst og gått til bup i snart 5 mnd. Jeg legger ut temaer og følelsladede ting på sos medier innimellom. Hver gang jeg gjør det ringer skolen barneverns vakta, som plutselig har dukket opp hjemme hos oss 3 ganger i det siste.de spør om jeg har det bra,har det bra hjemme og ikke på skolen. Skolen tråkker også på foreldrene mine også. Hvorfor kontakter de ikke foreldrene mine og trakasserende at skolen ringer barneverns vakta.?

Hei

Fint at du skriver til oss.

Slik vi forstår deg har den mobbingen du ble utsatt for før stoppet. Likevel er ikke alt bra, blant annet føler du deg isolert fordi du stort sett bare er sammen med assistenten din  Det kan bety at skolen ikke har fullført jobben sin.

Du har rett til et skolemiljø som er trygt og godt, og som du trives i. Det å ikke føle seg inkludert i et fellesskap, eller det å ikke ha venner, påvirker trivselen din. Man trenger ikke å bli mobbet eller krenket for å ikke trives.

Det første du bør gjøre er å snakke med noen om hvordan du har det. Si fra til noen hjemme, til en lærer du stoler på, eller til rektoren din. Du kan også snakke med helsesøster på skolen. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe deg når du sier fra. Fortell dem rett ut hvordan du har det, hvorfor du ikke trives og at du føler deg isolert.

Skolen skal sammen med deg og dine foreldre gjøre mye for at du skal trives.

Her er en lenke en side der vi skriver om trivsel på skolen

Du skriver også at skolen ofte kontakter barnevernet blant annet fordi du legge ut følelsesladede innlegg på sosiale medier.

Det finnes regler for når skolen må kontakte barnevernet. Disse reglene er ganske strenge, og gjelder ikke for alle små bekymringer. Det er ikke usannsynlig at det er du har skrevet på sosiale medier som har vekket bekymring. De som leser en tekst har jo bare teksten å forholde seg til. De vet jo ikke hva du egentlig tenker.

Vi synes det er fint at du har sagt fra til barnevernet at du føler det er på skolen du har problemer, og at du har det bra hjemme. Vi anbefaler deg å fortsette å snakke med barnevernet om hvordan du har det, og hva du opplever som et problem. Du kan også spørre barnevernet om hvorfor de kontakter deg og ikke foreldrene dine. Uansett er det slik at barnevernet har plikt til å snakke med barn. Hvis de får en melding om at et barn kan ha det veldig vanskelig, har de plikt til å undersøke hvordan barnet har det. Da nytter det ikke bare snakke med foreldrene til barnet.

Under lenken hva gjør barnevernet vil du finne mye nyttig informasjon om hvordan barnevernet jobber.

Hilsen oss i Barneombudet.

Spørsmålsarkiv