8. mai 2018

Trakasering av lærer

Helsesøsteren på min skole kalte ene vennen min feit og sa han har verdr over vektig hele livet han ble lei seg

Tema: Mobbing Skole

Hei og takk for at du skriver til oss!

Det er ikke greit at en helsesøster behandler en elev på denne måten. Helsesøster skal være en som elevene stoler på og som behandler elevene bra. Det er forbudt for helsesøster å kalle elevene stygge ting. Tvert imot har skolen, og alle som jobber der, ansvar for at elevene har det bra på skolen.

Du må fortelle om dette til noen på skolen, gjerne sammen med vennen din. Du kan gå til sosiallærer, inspektør på skolen eller direkte til rektor. Dersom dere syns det er vanskelig å ta dette opp med en voksen har  Barneombudet laget noen tips til vanskelige samtaler med voksne. Disse finner du her.

Vi synes du skal fortelle dette til foreldrene dine. De kan hjelpe deg å snakke med skolen.

Det er veldig alvorlig at en helsesøster snakker slik til elever. Vi hos Barneombudet mener at dette er så alvorlig at skolen må vurdere å få noen til å snakke med alle elevene i klassen. Da kan alle fortelle hvordan de opplever helsesøster og hvordan de har det på skolen, uten at helsesøster får vite hvem som har sagt hva. Rektor kan for eksempel be sosiallærer eller noen andre om hjelp.

Barn har rett til å bli hørt og det du sier skal bli tatt på alvor. Når elever forteller skal rektor lytte nøye til det du har å si, og fortelle hva skolen har tenkt å gjøre. Rektor har ansvar for at elevene har et godt miljø og gode lærere og helsesøstre. Derfor har rektor også ansvar for at det gjøres noe sånn at situasjonen endrer seg. Alt dette står i loven. Hvis ikke skolen gjør noe kan du klage til et kontor som heter Fylkesmannen. Du kan lese mer om rettigheter på skolen på Barneombudets hjemmesider.

Vi håper dette løser seg når du får hjelp fra noen voksne. Hvis du trenger mer hjelp kan du gjerne ta kontakt med oss på e-post post@barneombudet.no

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv