11. september 2017

tilsynsfører og taushetsplikt

Hei igjen !

Jeg skrev om at tilsynsfører bryter taushetsplikten.

Vi hadde møte med barnevernet og foreldrene mine og tilsynsfører forrige uke, og tilsynsfører og barnevernet og tilsynsfører viser til taushetsplikt når e snakker til foreldrene mine, mens når de ikke er der blir det sagt ting jeg har sagt, I dette møtet skar det seg fullstendig, og det ble en krangel som ikke endte bra i det hele tatt. Det endte med at jeg sa at jeg ikke ønsker å ha noe med tilsynsfører å gjøre i det hele tatt og nekter å snakke med han eller barnevernet frem til de bytter tilsynsfører. foreldrene mine s at jeg også skulle si at denne informasjonen ikke skulle videreformdles til fosterforeldrene mine, Det ga jeg klar beskjed om. Barnevernet sa at det kunne de ikke love, og jeg sa at dette ville bryte taushetsplikten de har. Etter dette har barnevernet hatt møte med fosterforeldrene mine og fortalt akkurat hva jeg bad om at ikke skulle videreformidles. De har jo taushetsplikt når jeg ber spesifikt om at ting ikke sies videre så må de jo respketere det ?
Kan jeg anmelde de for dette ?

Hei!

Takk for at du skrev til oss igjen om taushetsplikten til de som jobber i barnevernet. Vi skrev et ganske langt svar til deg om det med tilsynspersonen, håper det var til hjelp.

Vi kan ikke få vurdert om de ansatte har brutt taushetsplikten sin, for vi er ikke en klageinstans. Det vi kan er å gi råd om regler, og hvor du kan få hjelp.

Dersom du mener at de ansatte i barnevernet har brutt taushetsplikten sin, så kan du klage til Fylkesmannen. Fylkesmannen skal passe på at de som jobber i barnevernet følger de lover og regler som gjelder. Det er lettere å vurdere om du vil anmelde saken, etter at  Fylkesmannen har uttalt seg. Mer om Fylkesmannen finner du her.

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv