20. februar 2017

Telefonkontakt med foreldre for små barn som er plassert i fosterhjem, rettigheter?

Jeg vet at barn har rett på kontakt med foreldre på telefon når de bor i fosterhjem.
Men små barn kan ikke selv forstå at de kan snakke med mamma hvis de vil, at de kan spør fosterforeldre om å få ringe.
Kan da foreldre ringe og be om å få snakke med barna?
Hvilke rettigheter gjelder mindre barn og telefon kontakt?
Kan bv nekte barna kontakt med foreldre via telefon?
Mvh
"Usikker på de små barns rettigheter"

Tema: Fosterhjem

Hei!

Dette er en spørretjeneste for barn og ungdom. Hvis du er voksen kan du ta kontakt med oss på post@barneombudet.no

Vennlig hilsen oss i Barneombudet

 

Spørsmålsarkiv