8. januar 2018

Taushetsplikt

Kan en lærer fortelle andre hvilken skole du går på?

Tema: Skole

Hei!

Det er ikke taushetsplikt om klasselister og hvem som er elev på en skole, så det kan nok læreren gjøre.

Hvis det er en spesiell grunn til at lærere eller andre ikke må si hvilken skole du går på, er det viktig at skolen får beskjed om det.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv