29. mars 2017

taushetsplikt.

Hei takk for svar.

Jeg forstår at de kan si ting til barnevernet, men har ikke da barnevernet taushetsplikt ovenfor mine fosterforeldre ? Det var der jeg føler at de har brutt taushetplikten. Jeg har også en tillitspersom som jeg selv har valgt, og han har sagt til meg at han har taushetsplikt ovenfor alle også barnevernet, men likevel har han snakket både med foserforeldrene mine og barnevernet om hva jeg har fotalt. Kan han det ?

Hei!

Dette blir et langt svar. Du virker som om du forstår mye. Si fra om det er noe i svaret som du ikke forstår.

Informasjon fra barnevern til fosterforeldre
Barnevernet har ikke like streng taushetsplikt overfor fosterforeldrene dine som overfor andre. Barnevernet skal gi fosterforeldrene dine den informasjonen de trenger for å ta vare på deg. Informasjon om hvorfor du ikke trives i fosterhjemmet og hvorfor du rømmer er typiske eksempler på informasjon som fosterforeldrene dine vanligvis skal få og trenger for å være gode fosterforeldre.

Barnevernet kan selv avgjøre hva de sier til fosterforeldrene dine og hvordan de sier det. Barnevernet skal tenke på hva som er til ditt beste når de snakker med fosterforeldrene dine. Det betyr at de kan la være å fortelle detaljer som ikke er viktige og som kanskje bare kan gjøre at fosterforeldrene dine og du får et dårligere forhold.

Tillitsperson og taushetsplikt
Den viktigste jobben til tillitspersonen er å hjelpe deg med å si dine meninger til barnevernet og fosterforeldrene dine. Derfor har ikke tillitspersonen strengt tatt taushetsplikt overfor barnevernet.

Men det som er viktig her er ikke taushetsplikten i seg selv, det er tilliten fra deg. Tillitspersonen jobber for deg. Hans jobb er å sørge for at du skal føle deg trygg og få sagt din mening til barnevernet og fosterforeldrene dine. Han jobber ikke for barnevernet. Derfor skal ikke tillitspersonen fortelle noe til barnevernet eller fosterforeldrene dine uten at du er enig, rett og slett fordi han er en person som du skal ha tillit til.

Det som allerede har skjedd, kan du nok ikke få gjort noe med. Men vi anbefaler deg å snakke med tillitspersonen din og forklare at du ikke vil at han skal si ting videre til barnevernet uten at dere er enige om det først. Snakk gjerne også med saksbehandleren din i barnevernet og fortell hvorfor det har blitt vanskeligere for deg etter at barnevernet snakket med fosterforeldrene dine.

Hvis du ikke stoler på tillitspersonen din lenger, kan du når som helst si at du ikke vil ha ham som tillitsperson lenger. Du kan også bytte tillitsperson hvis du vil.

Vi håper dette var svar på spørsmålene dine. Bare ta kontakt igjen om det er mer du lurer på.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv