22. mai 2017

Syk venninne

Hei!
Jeg og 3 andre venner har merket noe merkelig i oppførselen til vår felles venn.
Vi bor ikke i samme fylke noen av oss, og hun det gjelder bor i Nordland.

Hun har et sterkt behov for oppmerksomhet, og det er kommet til det punktet at vi ikke føler vi kan stole på noe hun forteller oss. Hun setter seg inn i en offerrolle for å bli lagt merke til, og i starten var det med små bagateller. Men nå er vi kommet dit at hun faker graviditet, voldtekt og tvangsflytting av barnevernet.
Vi alle fire føler at hun bare tar kontakt for å fortelle om hvor kjipt hun har det, og om vi har noe å fortelle – så skal hennes fortelling overgå vår.
Hun har også et problem med å holde på hemmeligheter, og hun har veldig lett for å spre rykter, fæle rykter for å føle seg akseptert i settinger.
Hun vet ikke at vi vet at hun lyver om dette.
Det er noe som ikke stemmer, og hun trenger hjelp.

Vi er utrolig glade i henne, men hun gjør samtlige av oss syke, og man skal ikke ta på seg andres problemer. Vi vet ikke hvordan vi kan hjelpe henne uten å skade oss selv.

Vi vil veldig gjerne ta det opp med henne, men vi vil ha et "sikkerhetsnett" hun kan falle i om hun ikke tar det så bra. Er det noen vi kan ta kontakt med for å finne ut hvordan hun kan få hjelp og hvordan vi kan hjelpe?

Hei!

Vi oppfatter et dobbelt budskap her: For det første vil dere hjelpe venninnen deres som dere er veldig glade i. Det er fint! Men så står det også at måten hun oppfører seg på gjør dere fire andre syke, og at dere ikke vet hvordan dere kan hjelpe henne uten å skade dere selv.

Vi tror det er lurt å skille mellom det å hjelpe venninnen deres og det å hjelpe dere selv.

Hjelpe venninnen deres
De som er nærmest til å hjelpe venninnen deres, er foreldrene hennes. Vi tror det er lurt om dere kan snakke med dem før dere snakker direkte med henne. Kanskje problemene hennes er større enn dere vet, og da kan det være lurt å ikke starte en konflikt med henne akkurat nå. Hvis dere ikke vil snakke med foreldrene hennes, kan dere forsøke å kontakte noen i kommunen der hun bor, for eksempel helsesøster på skolen hennes. Forklar hvorfor dere er bekymret og be om råd om hvordan dere kan ta dette opp med venninnen deres.

Hvis dere skal hjelpe, tror vi det er viktig at dere først og fremst tenker på hva som er bra for venninnen deres. Det er ikke sikkert at det beste for henne akkurat nå er at alle dere fire tar et «oppgjør» med henne og alt som har skjedd gjennom lang tid. Hun vet nok selv at hun ikke alltid snakker sant, og hun vet nok innerst inne at dere også skjønner det. Da vil et «oppgjør» kanskje bare gjøre henne mer sint og fortvilet.  En annen måte å gjøre det på, er å si fra direkte til henne med en gang neste gang hun sier noe som en av dere ikke tror på eller vet er usant. Ofte er det bedre å ta ting der og da enn å gå gjennom en lang historie som dere og venninnen deres helt sikkert ikke har samme oppfatning av.

Hjelpe dere selv
Du skriver at dere andre blir syke av måten venninnen deres oppfører seg på. Dessverre vil man noen ganger møte på mennesker som lyver, sprer rykter eller gjør andre ting som får en til å føle seg dårlig. Det må man lære seg å håndtere på en måte som gjør at det ikke går inn på en.

Hvis måten venninnen deres oppfører seg på gjør dere syke, er det viktig at dere selv oppsøker hjelp. Snakk med foreldrene deres eller med helsesøster på skolen om det dere føler. De kan kanskje også gi råd om hvordan dere bør snakke med venninnen deres.

Vi tror det er lurt å viktig å holde deres egen helse for seg selv og ikke diskutere den med en venninne som dere ikke føler dere kan stole på.

Vi håper dette hjelper og at både venninnen deres og dere selv får det bedre.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

Spørsmålsarkiv