3. mai 2018

Språkreise

Hei! Kan foreldrene mine nekte meg å dra på språkreise om jeg betaler selv når jeg er 16 år?

Hei,

Takk for spørsmålet ditt.

Ja, frem til du er 18 år er det foreldrene dine som bestemmer om du kan reise på språkreise. Foreldre har noe som kalles et foreldreansvar: de skal passe på at du har det bra, har alt du trenger og får god omsorg.

Du har rett til å bli hørt, det står i barnekonvensjonen. Jo eldre du blir, jo mer skal din mening om saker som gjelder deg telle. Siden du er 16 år skal din mening i saker som gjelder deg telle mye. Det er derfor viktig at foreldrene dine begrunner godt hvorfor du får lov til noe og ikke andre ting.

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv