13. november 2017

Språk

Hei. Har jeg lov til å snakke mitt eget morsmål på skolen? Lærerne sier at jeg ikke får lov

Tema: Skole

Hei,

Skolen kan ikke nekte deg å snakke morsmålet ditt på skolen. I timene er det norsk eller samisk som er undervisningsspråket som brukes.

Men, det kan være lurt å tenke gjennom i hvilke situasjoner man skal snakke morsmålet sitt. Er det sånn at noen kan føle seg utenfor hvis de ikke skjønner hva som sies? Kan det gjøre læreren utrygg på deg? Kan det oppleves som vanskelig for noen at du snakker morsmålet ditt?

Her må du selv vurdere når og hvor du skal snakke norsk i stedet.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv