18. mars 2017

Spørsmåler angående PPT

Hei, jeg har noen spørsmåler om PPT
Hvor lenge må/kan jeg "holde på med" PPT?
Kan man ha noe med PPT, når man går på ungdomsskolen?
Hvor mange ganger skal jeg besøke PPT?
Kan "de" komme til skolen for å se hvordan jeg jobber og har det på skolen?
På forhånd takk og svar fort som muligt❤

Tema: Skole

Hei

Takk for at du spør oss om PP-tjenesten.

Når du har behov for spesialundervisning på skolen, skal PPT hjelpe skolen og deg slik at du får en god opplæring. De skal ha kontakt med deg så lenge du har behov for spesialundervisning. Hvis du fremdeles har behov for hjelp når du begynner på ungdomsskolen, skal PPT hjelpe deg der også.

Det er vanskelig for oss å svare deg på hvor mange ganger du skal besøke PPT. Dette kommer både an på hva som er riktig for deg, hva du har behov for og hva du selv vil. Det er viktig at du også sier i fra til PPT hva som er bra for deg. De skal høre på deg og tilpasse det som skjer til hva du også ønsker.

Hvis du ønsker at PPT skal komme på skolen og se hvordan du jobber, så kan du snakke med dem om det. Det er viktig at PPT vet hvordan du har det på skolen for at de skal hjelpe deg på riktig måte, og da må de besøke deg i undervisningen.

Hilsen oss i Barneombudet

 

 

Spørsmålsarkiv