14. desember 2017

Spørsmål vedørerende elevundersøkelsen

Hei. Vi i 10.trinn og 8 og 9 klassene har gjennomført elevundersøkelsen på skolen vår. Det jeg er delvis bekymret for er imidlertid om elevundersøkelsen kan gi noe bedre resultat enn egentlig situasjon.

Vi opplever hvertfall i vår klasse (2 klasser på hvert årstrinn = 6 klasser) at lærerne smugtitter på svarene til oss elever. Er dette greit? Dette synes vi er ubehagelig og unødvendig. Hva gjør vi, kan eventuelt elevråd og ungdomsråd gjøre noe?

Hei, og takk for spørsmålet ditt!

Elevundersøkelsen skal være en anonym undersøkelse. Det betyr at læreren deres ikke skal kikke over skuldra på dere for å se hva dere svarer. Elevråd bør ta det opp med læreren det gjelder, eller med rektor, dersom det er lærere som kikker på svarene deres. Dere kan be rektor om å ta dette opp med lærerne.

Alle skoler skal ha et skolemiljøutvalg. Her skal elever være med. Elevrådet kan be om at skolemiljøutvalget snakker om elevundersøkelsen, da kan dere også ta opp om undersøkelsen egentlig gir et riktig bilde av situasjon. Her kan dere også be om at det blir diskutert hva skolen må gjøre for dette.

Vi har skrevet mer om skolemiljøutvalg her: informasjon om skolemiljøutvalg

For at Elevundersøkelsen gir et riktig bilde av situasjonen er et viktig at dere elevene svarer ærlig på hvordan dere har det. Skolen bør også gjennomgå undersøkelsen med dere elevene i forkant slik at dere har en lik forståelse av hva det spørres om. Her kan også elevrådet bidra.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

 

 

Spørsmålsarkiv