26. mars 2018

Spilletid

Hei Barneombudet,
Har egentlig foreldrene dine lov til å bestemme spilletid på for eksempel en pc fu har kjøpt for dine egne penger?

Hei,

Takk for spørsmål!

Ja, det har de. Frem til du er 18 år, er det foreldrene dine som har ansvar for deg. Det betyr at de har lov til å bestemme en del i livet ditt, blant annet hvor mye tid du kan bruke på spill. Når de bestemmer, skal de tenke på hva som er best for deg.

Samtidig har du rett til å si din mening i saker som angår deg, og du skal få være med å bestemme mer etter hvert som du blir eldre. Det vil være lurt om du og foreldrene dine setter dere ned og snakker sammen om hvor mye spilletid som er greit.

Vi har skrevet noe om hvem som bestemmer hva hjemme på sidene Hva bestemmer jeg og Hva bestemmer foreldre

Og hvis du syns at det er vanskelig å ta det opp med foreldrene dine, kan du kanskje plukke opp noen tips her på Den vanskelige samtalen med en voksen

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv