3. november 2017

Snus boks

Hei! Jeg bruke snus som vanlig. Mamma min vet det at jeg bruke snuse. Så mamma sa at jeg har lov. 🙂 betyr jeg få lov bruke det når mamma sa ja?

Tema: Aldersgrense

Hei,

Vi må svare på to måter på spørsmålet ditt. For det første at det er ulovlig å selge eller gi tobakksvarer til noen som er under 18 år. Dette betyr at moren din ikke kan gi deg snus uten å bryte loven. Butikken kan heller ikke selge deg snus.
Men du kan ikke bli straffet for å bruke snus om du er under 18 år. Grunnen til det er at staten ikke vil gjøre ungdom til «kriminelle» fordi de bruker snus.
Ansvaret ligger altså på den som selger eller gir deg snus.
Hilsen oss hos Barneombudet

 

Spørsmålsarkiv