8. mars 2018

Snøball kasting

Etter skolen idag, hadde meg og en medelev en snåball krig som bestod av 2 kast. En lærer oppdaget det og sendte oss inn på rektors kontor, hvor vi fikk straff med å møte tidlig.

Er det egentlig lov?

Kastende var utenfor samfunnshuset, hvor vi har klasserom. De brukte det som et argument at det var på skole område, noe det ikke var fordi det var utenfor samfunshuset, og det tilhører vell komunen?

Kastende brøt vell heller ingen lover for de var ikke ment for å skade.

Det var jo også etter skole tid kastene var, så det betyr at vi måtte bli informert i god tid hvis vi måtte møte opp obligatorisk på skolen. De kan vell heller ikke gjøre med noe vi gjør etter skoletid.

Vi hadde heller ikke blitt informert om den regelen dette semesteret, eller over hvor på denne reglen gjalt.
Bryter dette loven?, må jeg møte opp tidlig?

Takk.

Tema: Skole

Hei, og takk for spørsmålet ditt.

Alle skoler skal ha et ordensreglement, og i dette skal det stå hva elevene har lov til og hva de ikke har lov til. Skolen kan ikke straffe elevene for noe som ikke  er “forbudt” etter ordensreglementet, eller bruke reaksjoner som ikke står i ordensreglementet.

I utgangspunktet kan skolen bare bestemme over elevene i skoletiden. Unntatt fra dette er når reglene gjelder en situasjon nært tilknyttet skolen og denne kan ha direkte påvirkning på skolesituasjonen for elevene. For eksempel er det lov å nekte mobbing på skoleveien.

Det er nok derfor slik at skolen i dette tilfellet kan bestemme at snøball ikke er lov å kaste på skolens område, også etter skoletid. De kan også ha regler mot å kaste snøball på andre, på vei hjem fra skolen.

Om skolen kan kreve at dere møter tidlig, avhenger av om dette står i ordensreglementet. Dersom det ikke står noe om dette i reglementet kan skolen ikke pålegge dere å møte opp tidlig.

Det er meningen at et ordensreglement skal gi elevene mulighet til å vite hvilken reaksjon de får om de gjør ulike ting. Et ordensreglement som ikke er tydelig på dette, er ikke et godt ordensreglement. Elevene skal også ha mulighet til å være med på å bestemme reglene i ordensreglementet.

Du kan lese mer om ordensreglement på våre nettsider.

Lenke til side om ordensreglement.

Du kan klage på ordensreglementet til rektor. Dersom rektor ikke vil høre på deg, kan du klage videre til Fylkesmannen der du bo.

Lenke til oversikt over fylkesmennene.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

 

Spørsmålsarkiv