29. juni 2017

Snapchat

Hvorfor er det ikke 12 årsgrense på snapcat? ( Alle vennen minne har snapcat ,men jeg får ikke før jeg er 13)

Hei!

Aldersgrensen på Snapchat og mange andre sosiale medier er 13 år. Det er de som har laget tjenestene som har satt denne aldersgrensen. Det er to grunner til det. Den ene er at i mange land kan en ikke lage avtaler med barn under 13 år. Den andre grunnen er at de vil beskytte barn mot filmer eller bilder som kan være ekle eller skremmende for barn.

På våre nettsider kan du lese mer om aldersgrenser på sosiale medier.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv