16. mai 2017

Sluttvurdering

Hei!
Jeg lurer på om sluttvuderingen skal være karakterer fra kun det siste terminet eller om det er for hele året? Har et valgfag jeg er misfornøyd med karakteren, og da er det kun karakterer på det siste termin som har vært litt svake.

Tema: Skole

Hei

Takk for at du skriver til oss i Barneombudet.

I videregående opplæring er sluttvurderingen summen av standpunktkarakter, eksamenskarakter, karakter til fag/svenneprøve og kompetanseprøve. En standpunktkarakter skal baseres på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser den kompetansen du har i faget.

Du kan lese mer om dette på nettsidene til Utdanningsdirektoratet, der du også finner informasjon om hvordan du kan klage på en standpunktkarakter.

Lenke til nettside om standpunktkarakterer og behandling av klage

Lenke til nettside om sluttvurdering

Det er også slik at læreplanen i faget det gjelder skal gi deg informasjon om det skal settes standpunktkarakter i faget og hvilken eksamensordning eventuelt prøve som gjelder.

Sluttvurderinger er enkeltvedtak og kan påklages etter reglene i kapittel 5 i forskrift til Opplæringsloven. Se lenken over.

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv