2. februar 2018

Slått av lærer

Hav gjør man når læreren slår?

Tema: Skole Vold

Hei og takk for at du skriver til oss!

Det er ikke greit at en lærer slår elevene! Læreren har aldri lov til å slå elevene. Det er forbudt. Tvert imot har skolen, og alle som jobber der, ansvar for at elevene har det bra på skolen.

Du må fortelle om dette til noen på skolen. Du kan gå til sosiallærer, inspektør på skolen eller direkte til rektor.

Vi synes du skal fortelle dette til foreldrene dine. De kan hjelpe deg å snakke med skolen.

Det er veldig alvorlig at en lærer slår elever. Vi hos Barneombudet mener at dette er så alvorlig at skolen må vurdere å få noen til å snakke med alle elevene i klassen. Da kan alle fortelle hvordan de opplever læreren og hvordan de har det på skolen, uten at læreren får vite hvem som har sagt hva. Rektor kan for eksempel be sosiallærer eller helsesøster om hjelp.

Barn har rett til å bli hørt og det du sier skal bli tatt på alvor. Når elever forteller skal rektor lytte nøye til det du har å si, og fortelle hva skolen har tenkt å gjøre. Rektor har ansvar for at elevene har gode lærere. Derfor har rektor også ansvar for at det gjøres noe sånn at situasjonen endrer seg. Alt dette står i loven. Hvis ikke skolen gjør noe kan du klage til et kontor som heter Fylkesmannen. Du kan lese mer om rettigheter på skolen på Barneombudets hjemmesider.

Vi håper dette løser seg når du får hjelp fra noen voksne. Hvis du trenger mer hjelp kan du gjerne ta kontakt med oss på e-post post@barneombudet.no

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv