14. juni 2017

Skytebråk i skolegården

Jeg går på Tårnåsen barneskole i Oppegård. Regjeringen har bestemt at politiets nasjonale beredskapssenter skal bygges ca 800 m fra skolen vår og flere barnehager. Der skal de ha skytebane, sprenge granater og fly helikopter over skolen vår. Det blir 3000-10000 skudd hver dag i skoletiden. Skolen vår ligger inntil skogen og vi bruker skogen hver dag til uteskole og i friminuttene. Men hvis sentret bygges vil det bli så mye skytebråk at vi ikke kan bruke skogen. Vi synes ikke 2000 barn skal ha krigslyder i skolegården og barnehagen sin hver dag. Vi tror politikerne hører på barneombudet, og vi håper at barneombudet kan sende høringssvar i saken før 22.juni. Hilsen elevrådet på Tårnåsen skole

Hei!

Takk for at dere skrev til oss. Det er veldig bra at elevrådet engasjerer seg i en sak som kan bety mye for skolemiljøet. Vi har fått mange henvendelser fra barn og foreldre som er bekymret for hvordan det blir på skolen dersom politiets nasjonale beredskapssenter legges i nærheten av skolen.

Vi har dessverre ikke tid til å svare på høringsuttalelsen, men vi vil gjerne gi noen råd til dere. Vi har gitt et svarbrev til foreldre som kontakter oss, der vi gir råd om hvilke rettigheter dere har og hvilke regler som skal følges. Vi håper det kan hjelpe dere å følge opp saken på best mulig måte.

I brevet forteller vi om barn og unges rett til å bli hørt, og plikten til å legge stor vekt på det de mener, slik det står i Barnekonvensjonens artikkel 12. Vi informerer om statens- og kommunens plikt til å foreta en «barnets beste»-vurdering, og hvordan det skal skje, slik det står i barnekonvensjonen artikkel 3. Vi informerer også om at det er en egen forskrift om plikt til å utrede slike saker. Barn skal også få lov å delta i en slik utredning. Dersom det ikke skjer kan det være en saksbehandlingsfeil, og slike feil kan føre til at vedtakene er ulovlig. Vi håper at gjennom et slikt svar kan hjelpe dere med å følge opp saken på best mulig måte.

Dersom dere i elevrådet vil gi en høringsuttalelse og legge ved brevet vi har laget, så er dere velkommen til det. Vi har sendt dette brevet til en representant i elevrådet deres i dag 🙂

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv