1. juni 2017

Skoleutstyr

Hei!
Kan skolen tvinge elevene til å kjøpe ting selv til undervisningen? Dette er utstyr vi ikke har fodt utdelt på skolen før. Om vi ikke har med det utstyret som læreren sir at vi MÅ kjøpe, får vi anmerkning. Er ikke alle som har penger nok til å kjøpe utstyret, da synes ikke jeg at det er rett at de skal få nedsatt ordenskarakter på grunn av foreldrenes økonomi problemer. Skal ikke skolen liksom være gratis? Dette er snakk om utstyr som blant annet en spesifikk kokebok til 399,- og et spesifikt svart forkle til 59,-

Hei, og takk for spørsmålet ditt.

Grunnskolen (fra 1.-10. klasse) skal være helt gratis for elevene. Det står i opplæringsloven § 2-15. Det betyr at skolen skal kjøpe de bøkene og utstyret som man trenger. Skolen har ikke lov til å kreve at elevene eller foreldrene deres skal kjøpe noe som de trenger på skolen.

Unntaket er mat, drikke og nødvendige klær. Et forkle kan for eksempel skolen si at du skal ha med deg til mat og helse, men de kan ikke si at du skal ha med deg et spesifikt forkle.

På videregående skole er det litt andre regler. Der skal også det meste være gratis, men man må selv kjøpe penner, kladdebøker og lignende. I tillegg kan man på yrkesfag kreve at elevene selv kjøper noe verneutstyr og nødvendige klær.

Les mer om gratisprinsippet hos Utdanningsdirektoratet. 

Hilsen oss hos Barneombudet.

Spørsmålsarkiv