19. mai 2017

Kan skolen kreve at du leverer inn din private laptop

Kan skolen kreve at du leverer inn din private laptop under skoletid?

Hei,

Takk for spørsmålet ditt.

Vi har fått mange spørsmål om innlevering av mobiltelefoner i skoletiden, og vi tror at det vil være samme regler for innlevering av privat Laptop.

Skolen kan lage regler som gjelder bruk av private eiendeler som mobiltelefon eller laptop i skoletiden. Slike regler skal stå i skolens ordensreglement. Skolen kan også ha regler om at læreren kan ta fra deg slikt utstyr dersom den forstyrrer undervisningen, eller at den brukes til å plage andre.

Skolen må levere tilbake mobilen eller laptoppen når eleven går for dagen.

Skolen må følge opplæringsloven. I opplæringsloven står det at skolen bare kan ha regler som er nødvendige for å gi elevene et godt skolemiljø som er bra for å lære.

Alle skoler skal også ha et ordensreglement. Her skal det stå hvilke ordensregler som gjelder, og hvilke konsekvenser det kan få dersom det brytes.

Trenger du mer informasjon om dette temaet, så anbefaler vi deg å gå inn på siden mobil på skolen

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv