2. mars 2018

Skolen forskjellsbehandler

Hei, det har skjedd ganske mye med klassen min i det siste. En elev «banka opp» en annen elev fordi hun kalte henne for narkoman, vil si selv at hun bare holdt hun litt nede og hun som ble holdt ned fikk panikk osv. I ettertid vil jeg si at lærere og rektor forskjellsbehandler disse to elevene, hun som ble «banka opp» blir behandlet som en baby og hun andre blir behandlet som en kriminell i mine øyne. I ettertid sier hun ene at hun føler seg truet av hun som holdt hun nede/banka henne opp i følge henne. Eleven som da ble kalt narkoman ble nekta å være i klasserommet med oss og ble låst inne på kontoret til rektor, hun ble nekta å gå ned i kantina for å kjøpe mat og hun ble dratt ut av døra av en lærer/inspektør fordi hun ville være med oss i auditoriet. Har skolen lov til sånt?
Eleven som ble «banka opp» er i vennegjengen min og den andre eleven er en av bestevennene mine. I ettertid så følte eleven som «ble banka opp» seg truet og redd i gymtimen, en lærer tok da med seg hun, meg og en venn inn i garderoben for å snakke, hun ville ikke gå alene, og jeg måtte bare bli med da jeg var der på dette tidspunktet, hadde ikke særlig lyst egt. I garderoben sier jeg at jeg følte meg splittet i konflikten fordi den er mellom bestevennen min og en venn. Helt ærlig er jeg på bestevennen min side da mange i klassen føler at hun andre overdriver veldig. Når vi kommer ut går jeg til bestevennen min og setter meg med henne, jeg sier ifra at hun må passe på hva hun gjør fordi hun andre føler seg truet osv, og at hun kanskje får en lærer rundt hele tiden… hun læreren som var i garderoben sto ved oss og overhørte samtalen. Senere går hun til hun andre og sier at jeg baksnakke henne og at jeg er en falsk venn, dette har jeg fått vite av en annen venn som var der og hun eleven slev da hun fjerna meg som venn fra snap på grunn av dette. Har læreren lov å kalle elever for sånt og overhøre samtaler mellom elever for så å si det videre? Det var ikke ment som baksnakking, jeg sa det jeg sa for å advare bestevennen min.
Hun som ble kalt narkoman har også fått beskjed fra rektor at hun må bytte skole, noe hun nekter for. Hele klassen vil ha hun her unntatt hun andre.

Hei,

Fint du kontakter oss.

Vi har stor forståelse for at dette har vært en ubehagelig sak både for de to jentene du beskriver og for deg som står midt i mellom.

Det som er viktig nå er at skolen tar denne situasjonen på alvor. Det er ingen  elever som skal føle seg truet eller oppleve å bli behandlet urettferdig på en skole. Alle har rett til et godt miljø på skolen

Elever skal ikke stenges inne på et kontor som straff eller tiltak i skoletiden. Dersom de ønsket å stenge henne inne fordi hun var til fare for andre, så burde de kontakte politiet. Det virker også som en unødvendig handlig at en lærer drar en elev fysisk ut av et kontor etter en situasjon på skolen. Lærere skal ikke bruke fysisk makt mot elever med mindre det er helt nødvendig for å beskytte mot farlige situasjoner.

Du som står midt i mellom disse to jentene kan også be om råd og hjelp fra skolens side. Kanskje kan du ta en samtale med læreren din eller rådgiveren på skolen og fortelle hvordan du opplever dette. Du kan også snakke med helsesøster på skolen din.

Du sier også at gymlæreren din har baksnakket deg etter en episode i garderoben. En lærere skal ikke fortelle historier til andre elever som setter noen i et dårlig lys. Det kan du ta opp med rådgiver eller rektor på din skole. Send gjerne en skriftlig klage.

Vi håper at du fikk svar på det lurte på. Er det noe annet, så ta kontakt med oss igjen. Vi svarer deg så fort vi kan.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

Spørsmålsarkiv