25. januar 2018

Skoleball

Hei.
Neste uke skal mange skoler i landet arrangere skoleball, noe som er frivillig.
Men, dette er alkoholfrie arrangement, men har skolen/foreldre lov til å kroppsvisitere elevene før inngang? Burde ikke Securitas strengt tatt leies inn? Eller, hvordan er dette? Flere misfornøyde med planene rundt kroppsvisitering.

Hei, så fint at du skriver til oss hos Barneombudet.

På ball som arrangeres av skolen gjelder de samme reglene som når du er på skolen.

Skolen har som hovedregel ikke lov til å undersøke lommene dine, gå i sekken/vesken din eller sjekke meldinger på mobilen din. Dette fordi du har rett til privatliv.

I situasjoner der det oppstår alvorlig fare for liv eller helse, finnes det likevel noen unntak:

  • Politiet kan alltid undersøke både lommer, sekker og mobiler dersom de mener det er nødvendig. Det er fordi det står i loven at politiet har denne oppgaven.
  • Læreren kan også sjekke lommer og gå i sekken dersom det er alvorlig fare for skade på liv eller helse. Dette kan for eksempel være om en elev har med seg kniv eller narkotika. Læreren kan gå i sekken eller i lommene for å hindre at eleven skader seg selv, og for å beskytte andre.

Du kan lese mer om retten til privatliv på skolen her.

Det er vanskelig for oss å vite hvorfor skolen har planer om å kroppsvisitere dere på ballet. Men hvis det ikke er fare for situasjoner som nevnt over, er det ikke greit.

Vi håper du fikk svar på det du lurte på. Hvis ikke, er det bare å spørre igjen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv