16. mars 2017

Skole tider

Har lærere lov til å holde oss lengre på skolen en skoledagen skal være?

Tema: Skole

Hei

Takk for at du skriver til oss!

Det å la elever «sitte igjen», eller møte før skolestart, er noe skolen kan bestemme at elever på barneskolen skal gjøre hvis det står i ordensreglementet.

Skolen skal ha et ordensreglement. Der skal reglene for skolen stå, og det skal stå hva skolen kan gjøre hvis en elev bryter reglene. Det skolen gjør skal ikke være for strengt i forhold til hva eleven har gjort.

Du kan lese mer om ordensreglement her:

Lenke til nettside med mer informasjon om ordensreglement

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv