30. november 2017

Skole og prøver

Er det lov å ha prøve i fagstoff som ikke er gjennomgått?

Tema: Skole

Hei

Takk for at du spør oss om prøver.

Det er litt vanskelig å gi deg et helt konkret svar på om det du spør om er lov eller ikke. Men, det å undersøke om elevene kan fagstoff de aldri  har fått undervisning i er ikke i tråd med det som kalles «vurderingsforskriften». Det er heller ikke slik det er tenkt når Utdanningsdirektoratet skriver om vurdering for læring.

Hensikten med vurdering er både å gi deg som elev en tilbakemelding på om du jobber bra og om du når målene i læreplanen. Vurdering skal også gi skolen en tilbakemelding på om undervisningen og veiledningen er god nok. Hvis du får en prøve i et stoff dere aldri har jobbet med på skolen eller fått beskjed om å jobbe med selv, kan det være vanskelig å se at dette er slik vurdering skal foregå.

Du kan ta opp dette spørsmålet med læreren din. I skolens arbeide med vurdering, er det også lærerens ansvar å hjelpe deg å forstå hva du skal lære og hva som er forventet av deg.

 

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv