8. januar 2018

skole, mobil og fritid

Hei, jeg går siste året mitt på grunnskole. skolen min har et total forbud mot mobilbruk i timen og frimenuttene. I skolens ordensregelement står det at "dersom mobilen ikke leveres inn ved skolestart og en blir tatt med den, blir mobilen dratt inn og foreldrene må komme å hente den etter skoletid". Er dette lov? skolen har heller ikke fått godkjennelse fra hver enkelt forelder. Og de mener vi får en bedre hverdag av dette, men vi føler at vi blir overkjørt og at hverdagen blir tyngre og mye vanskeligere.

Tema: Skole

Hei

Takk for at du skriver til oss om mobilbruk på skolen.

Det du spør om er ikke lov dersom ikke hver enkelt av foreldrene har godkjent dette. Skolen har lov til å inndra mobilen din, men ikke til å beholde den etter skoletid selv om dette står i et ordensreglement. Det er heller ikke nok at Foreldrerådet (FAU) eller elevrådet sier det er greit. Det er bare hver forelder som kan samtykke til at skolen beholder mobiltelefonen etter skoletid.

Vi har skrevet litt mer på våre nettsider om hvilke regler som gjelder når det er snakk om mobilbruk på skolen.

På den sammen nettsiden kan du også få hjelp dersom du ønsker å klage på de reglene eller den praksisen som skolen din har.

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv