14. juni 2017

Skole, lekser

Må man gjøre lekser på skolen?

Tema: Skole

Hei,

Ja, hvis du har fått lekser, så må du gjøre dem. Og hvis skolen setter av tid til lekser i skoletiden, så må du gjøre lekser der. Noen skoler har i tillegg frivillig leksetid før og etter skolen. Her er det foreldrene dine som bestemmer om du skal delta. Dette bør de bestemme sammen med deg.

Det er også viktig å vite at elever rett til å påvirke egen undervisning, og rett på lekser som er tilpasset den enkelte. Hvis du synes du får for mye lekser, eller feil lekser, så kan du si fra til læreren din. Du kan også be foreldrene dine ta det opp med skolen.

Les mer på våre nettsider om lekser.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv