18. juni 2018

Skole

Kan skolen gi utvisning for trykking på brannalarm når de ikke har bevis på at det er den personen som har gjort det? Kan de tro på rykter som blir sagt av andre elever om dette?

Hei!

Skolen kan ikke straffe noen dersom de ikke vet hvem som gjorde det. I dette tilfelle virker det som om skolen mener at de vet det. Dersom du er uenig kan du ta opp dette med rektor. De voksne på skolen har plikt til å lytte til det elevene sier. Hvis du vil kan du få noen voksne til å hjelpe deg, for eksempel foreldrene dine eller noen andre du stoler på.

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv