7. juni 2018

Skole

Hvor lenge skall en skoletime være??

Tema: Skole

Hei

Det er ingen fast regel for hvor lang en skoletime skal være. På noen skoler varer den i 45 minutter, mens den på andre varer i en og en halv time. Det som er viktig er at dere som elever får gode pauser med mulighet for bevegelse og frisk luft i løpet av skoledagen.

Hvis du mener at skoletimene på din skole er for lange, er dette en sak du kan ta opp med både læreren din og med elevrådet. Skolen kan finne løsninger på dette sammen med elevene.

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv