5. juni 2018

Skole

Ved læreren sier stygge ting ka gjør man da

Tema: Mobbing Skole

Hei

Det er ikke greit at læreren sier stygge ting til deg eller til andre i klassen. Det er viktig at du sier i fra. Du kan snakke med foreldrene dine om dette og så kan dere sammen ta dette opp med rektor på skolen.  Rektor har plikt til å hjelpe deg, sånn at du har det bra på skolen.

Hvis rektor ikke hjelper deg kan du klage til noe som heter Fylkesmannen. Du kan lese mer om dette på nettsidene våre.

Hvis du synes det er vanskelig å gå rett til rektor og ikke ønsker å snakke med foreldrene dine, kan du fortelle hvordan du har det til en annen voksen på skolen. Dette kan være en lærer du stoler på, eller helsesøster. De er vant til å snakke med barn og unge om mange forskjellige ting.

Alle har rett til å ha det bra på skolen. Ingen har lov til å plage deg, særlig ikke de som er voksne.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv