15. desember 2017

Skole

Hvor lang tid tar det å bytte skole?

Hei, og takk for at du skriver til oss!

Det er ikke noen frist for til hvor lang tid det tar før du får svar på om du får bytte skole.

Når du søker om å bytte skole skal kommunen, eller skolen du har søkt om å gå på, skrive det vi kaller et vedtak. Et vedtak er et brev eller en e-post hvor det står om du får bytte skole eller ikke. Om du og foreldrene ikke har fått et slikt vedtak innen en måned, skal skolen eller kommunen sende dere en melding om når dere kan forvente å få svar.

Om det har gått mer enn en måned siden dere søkte om å bytte skolen, men ikke har hørt noe bør foreldrene dine ta kontakt med skolen eller kommunen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv