25. august 2017

Skole

Hva skjer hvis jeg ikke klarer å møte opp på skolen i det hele tatt i 10 klasse?

Hei,

Vi kjenner ikke til grunnen til at du spør om dette, men vi tror det må være noe alvorlig siden du kanskje ikke klarer å stille opp på skolen i hele tiende klasse. Derfor er vårt første råd til deg at du snakker med en voksen du stoler på og som kan hjelpe deg. Hvis du ikke får det til eller det ikke gjør noen forskjell kan du skrive til oss på post@barneombudet.no. Fortell at du har vært i kontakt med oss på Spør Barneombudet.

Så skal vi forsøke å svare litt generelt på det du spør om:

Skole er veldig viktig. Derfor bestemmer loven i Norge at barn har både rett og plikt til å gå på skolen. Dette gjelder til og med ungdomsskolen. Foreldrene dine kan gjøres ansvarlig dersom du ikke møter opp på skolen, i verste fall med bøter.

Det er viktig at de voksne hjelper til med å finne ut hva som skal til for at du kan gå på skolen. For eksempel å bytte skole, få spesialtilpasset opplæring osv.

Det er sikkert en god grunn til at du skriver til oss om dette. Hvis du er skolelei, ikke trives eller blir utsatt for mobbing så bør du prøve å prate med noen om dette. Rådgiver, kontaktlæreren din eller helsesøster på skolen kan være til hjelp. Hvis du er syk kan du be dine foreldre bestille en time hos fastlegen din. Hvis du synes det er vanskelig å snakke med en voksen om det, er det viktig at du forbereder deg så du får frem det som er viktig for deg. Du kan du ta en kikk på våre råd til den vanskelige samtalen med en voksen.

Du har uansett rettigheter som kan gjøre at du trives bedre på skolen:

  • Rett til tilpasset opplæring, for eksempel slik at det du jobber med skal passe til hva du er god til og hvor raskt du jobber.
  • Rett til et godt skolemiljø – du skal ikke bli plaget eller mobbet.

Det er viktig at du sier fra til noen voksne hvis det er noe på skolen som gjør at du ikke trives.

Du kan lese mer om dine rettigheter på skolen og hvordan du kan si fra her. Så kan du også skrive til oss igjen hvis det er noe spesielt du lurer på rundt hva du har krav til på skolen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv