24. august 2017

skole

kan man slutte på skolen når man går i 7.??

Tema: Skole

Hei,

Takk for spørsmål!

Skole er veldig viktig. Derfor bestemmer loven i Norge at barn har både rett og plikt til å gå på skolen. Dette gjelder til og med ungdomsskolen. Så nei, du kan ikke slutte på skolen. Foreldrene dine kan gjøres ansvarlig dersom du ikke møter opp på skolen, i verste fall med bøter.

Det er sikkert en god grunn til at du vil slutte på skolen. Hvis du er skolelei, ikke trives eller blir utsatt for mobbing så bør du prøve å prate med noen om dette. Rådgiver, kontaktlæreren din eller helsesøster på skolen kan være til hjelp. Hvis du synes det er vanskelig er det viktig at du forbereder deg så du får frem det som er viktig for deg. Du kan du ta en kikk på våre råd til den vanskelige samtalen med en voksen.

Det kan være mange grunner til at man blir lei, og du har uansett rettigheter som kan gjøre at du trives bedre på skolen:

  • Rett til tilpasset opplæring, for eksempel slik at det du jobber med skal passe til hva du er god til og hvor raskt du jobber.
  • Rett til et godt skolemiljø – du skal ikke bli plaget eller mobbet.

Det er viktig at du sier fra til noen voksne hvis det er noe på skolen som gjør at du ikke trives.

Du kan lese mer om dine rettigheter på skolen og hvordan du kan si fra her. Så kan du også skrive til oss igjen hvis det er noe spesielt du lurer på rundt hva du har krav til på skolen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv