22. august 2017

Skole

Hei, jeg lurer på om skolen/kommunen kan tvinge meg til spesialundervisning selv om jeg ikke vil det?
Jeg føler at det ødelegger alt det sosiale på skolen, jeg får ingen venner når jeg ikke får være i klassen. Prøver å si ifra, men ingen bryr seg og ingen gjør noe med det.
Nå tvinger de meg også til å være i en bedrift en dag i uken, så jeg mister alle utdanningsvalg-timene, og da får jeg det enda mindre sosialt. Det er til sammen 7 timer i uken jeg ikke får være på skolen i det hele tatt, fordi jeg har "fri", og ingen av de andre timene får jeg være i klassen, jeg må sitte med egen lærer.
Grunnen er "fordi jeg forstyrrer".
Har hatt spesialundervisning i et år allerede, og nå tvinger de meg et år til. Hvordan skal jeg kunne bevise at jeg ikke forstyrrer når jeg aldri er i klassen med de andre?

Tema: Skole

Hei!

Ingen kan tvinge deg til å ha spesialundervisning. Fra du er 15 år har du rett til selv å ta valg som gjelder utdanningen din. Hvis du sier nei til spesialundervisning, må skolen legge til rette for deg i den vanlige undervisningen.

De som får tilbud om spesialundervisning får det fordi de ikke lærer det de skal i den vanlige undervisningen og trenger et eget opplegg. Det at en elev forstyrrer er ikke en grunn til å gi spesialundervisning.

Spesialundervisningen skal være tilpasset dine behov, og skolen skal lytte til hva du ønsker og trenger. Du har også rett til et godt skolemiljø og sosialt fellesskap selv om du får spesialundervisning. Her virker det som om skolen din ikke har gjort nok for å sørge for at du blir hørt og tatt på alvor.

Hvis du ikke blir hørt og ikke er fornøyd med spesialundervisningen, kan du klage. Det samme gjelder hvis skolen behandler deg sånn at du ikke har det bra på skolen sosialt. Vi har laget egne nettsider med informasjon om rettigheter og klage på spesialundervisning og om retten til et godt skolemiljø.

Vi håper du har nytte av dette svaret. Skriv gjerne til oss igjen hvis du har flere spørsmål.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv