16. mai 2017

Skole

Har lærere lov til å true elever med lekser/ekstralekser? Og har de lov til å holde igjen elever mot dems vilje etter skoletiden?

Tema: Skole

Hei

Takk for at du skriver til oss i Barneombudet.

Det er ikke noen lov som forbyr lærere å gi dere lekser eller ekstra lekser, men å true elever med lekser er ikke bra. Hvis en lærer mener at du trenger å øve mer i et fag, kan læreren snakke med deg om dette på en skikkelig måte. Så kan dere bli enige om at du skal jobbe litt ekstra. True med lekser gjør bare at elever blir mindre motiverte.

Vi har skrevet litt om lekser på nettsidene våre. Lenke til nettside om lekser

Du spør også om lærer kan holde igjen elever etter skoletid mot deres vilje. Skolen kan bruke gjensitting som straff dersom en elev bryter skolens ordensreglement. For at dette skal være lov, skal det stå om dette i skolens ordensreglement. Skolen kan ikke straffe flere elever enn de, eller den, som har gjort noe galt.

Du kan lese mer om ordensreglement og gjensitting på denne nettsiden: Lenke til nettside om gjensitting

Vi hos Barneombudet er opptatt av at ordensregler skal være til for å hjelpe elevene å lage et godt miljø på skolen. Vi har derfor også skrevet litt om ordensregler på nettsidene våre: Lenke til Barneombudets nettside om ordensregler.

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv