17. februar 2017

Skole

Har en lærer lov til å tvinge deg til å gjøre skolearbeid hvis du er sliten og i dårlig humør?

Tema: Skole

Hei,

Det er vanskelig å svare ja eller nei på dette spørsmålet ditt.

Alle opplever å være litt slitne og også i dårlig humør av og til. Det er en del av det å være menneske.

Det aller beste er at du snakker med læreren din og forteller litt om hvordan du har det dersom du føler deg sliten eller er i dårlig humør. Dersom det er mulig kan læreren legge til rette for å gi deg skolearbeid som gjør at du har en mulighet til på klare dette ut i fra dagsformen din.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv