16. oktober 2014

skilte foreldre

Kan foreldrene flytte så langt fra hverandre til vær sin by hvis barnet ikke vil det?

Hei

Fint at du skriver til oss.

Du kan nok ikke nekte foreldrene dine å flytte dit de vil. Men vi skjønner godt at du opplever det som vanskelig at en av dem skal flytte langt avsted. Vi anbefaler deg å snakke med den av foreldrene dine som planlegger å flytte. Forsøk å sett ord på hva du tenker og føler.

Noen ganger kan det være til hjelp å snakke med en annen voksen om det som er vondt og vanskelig. Vi anbefaler deg å ta kontak med helsesøster på skolen din. Helsesøstre er vant til å snakke med barn og ungdom, og har god oversikt over andre som kan være til hjelp når ting er vanskelig.

Selv om du altså ikke kan bestemme hvor foreldrene dine skal bo, har du mange andre rettigheter når foreldrene dine ikke bor sammen.

Her har vi laget en oversikt som kan være til hjelp når du har skilte foreldre

Lenke til side om barn og samlivsbrudd

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv