19. juni 2017

Skader etter mobbing barnevern osv

Jeg er ei jente på snart 18 år som har ei søster på 16, som har blitt mobbet på skolen i flere år. Fylkesmannen ga hu medhold etter klage. Hun ble da isolert fra elevene mange ganger i uka med assistent. Utfrysningen stoppet ikke, mon søster fikk syndebukk stempel fikk sosialangst. Skolen meldte henne til barnevernet pga bekymring for den psykiske helsen. Og har gått til bup i snart 1 år pga deperesjoner. Alt ble verre etter bv kom inni bildet og stresset opp ytterligere. Hun har fått plass på en skole, men hun vil ikke gå der pga mobberene. Mor og far er utslitte, krenket av bv, som sier til søster at de må lære å bli bedre foreldre og en del annet. De er bra nok bv har aldri vært inni bildet før. Søster har forandret seg mye sint på mor og far nok de prøver å bry seg noen ganger. Mor og far har fått så dårlig helse etter mobbe historikken og bv alle krenkelser møter, mor fikk hjerteinfarkt for 6 uker siden. Nå har de arvet ett hus i xxx (anonymisert) etter slekt, så nå vil de beg på nytt ny start. Alt dette går veldig innpå meg at de har det så vondt og tøft. Vil ha tilbake den blide gode familien min. Kommer barnevernet til å plage oss på den nye plassen også og er det negativt i bv sine øyner at vi plutselig flytter?

Hei!

Så bra at du skriver til oss om hvordan dere har det. Aller først må vi si at vi har anonymisert et stedsnavn i spørsmålet ditt.

Når Fylkesmannen gir medhold i klage på mobbing, så skal skolen ta det på alvor. Dersom det har blitt verre på skolen, så har ikke skolen gjort jobben sin . Da er det viktig å klage til Fylkesmannen en gang til. Fylkesmannen kan da bestemme hvilke tiltak skolen skal gjøre. Og før Fylkesmannen velger tiltak skal de høre hva din søster mener om saken. Å få lov til å bytte til en annen skolen kan være et godt tiltak, dersom din søster vil det.

Barnevernet skal hjelpe familier. I mange saker kan de være på lag mot skolen, og det kan hjelpe skolen til å se alvoret og ta saken mer på alvor. Men i noen tilfeller er barn og foreldre blitt så slitne av mobbingen de har opplevd, at det går ut over omsorgsevnen til foreldrene. Da kan barnevernet sette inn hjelpetiltak for å hjelpe familien.

Dersom barnevernet har jobbet med en familie, så skal de normalt følge opp saken selv om familien flytter. Men da overføres saken til det barnevernet som er i den kommunen familien flytter til. Av og til kan det å skifte saksbehandlere føles som en ny start som gjør det lettere å samarbeide med barnevernet.

Dersom dere har spørsmål om barnevernet sitt arbeid, eller dere trenger hjelp til å følge opp skolesituasjonen til din søster, så kan dere kontakte Fylkesmannen på ny. Fylkesmannen er klage- og tilsynsmyndighet for både barnevern og skoler.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv