1. mai 2018

Sex

Hva er straffen hvis du har sex før du er 16 med en av samme alder?

Hei,

Takk for spørsmål. Aldersgrensen for sex er 16 år. Den gjelder uansett om begge er under 16. Loven er ment for å beskytte barn, både mot å bli utnyttet seksuelt av en som er eldre, og mot å gjøre ting man ikke er klar for.

Men, loven sier at straff for sex før man er 16 år, kan falle bort hvis de som har sex er jevnbyrdige(ganske like) i alder og utvikling.

Ung.no har laget en egen side om seksuell lavalder. Der har de også med noen generelle eksempler som gjør det enklere å forstå loven. De understreker også at det er veldig få som blir straffet for dette så lenge det er frivillig fra begge to. Det er først og fremst i saker med stor aldersforskjell, stor forskjell i modenhet, eller der en av partene er veldig ung, at det ender opp i retten.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv