25. august 2017

Selvmordstanket

Jeg blir mobbet på skolen, Og nett mobba og ingen der liker meg og jeg vil dø, hva burde jeg gjøren

Hei, så fint at du skriver til oss og ber om råd!

Mobbing er ikke greit. Det er lett å forstå at du blir veldig fortvilet og lei deg.  Vi skjønner at du har det vanskelig og det er bra du spør om hjelp.

Det finnes noen som kan hjelpe deg mot mobbingen. Det skal vi si mer om lenger ned. Aller først vil vi si at du ikke må ta livet ditt! Sånne tanker må du ikke gå med alene.Det er viktig at du snakker med noen om hva du føler. Kan du snakke med en voksen du stoler på? Hvis du ikke vil snakke med mor, far, bestemor eller noen i nærmiljøet ditt, finnes det flere steder du kan ringe eller skrive til.

Mental helse hjelpetelefon 116 123 svarer trygge voksne som vet mye om hvordan det er å føle sånn som du gjør nå. Du kan også kontakte «Kors på halsen» som er en svartjeneste for barn og unge. Der får du snakke med noen som er vant til å snakke med barn og unge som har det vanskelig. Du kan være anonym og snakke om alle slags problemer. Du kan ringe, chatte eller sende mail.

Om mobbingen:

Det er ingen som skal få lov å mobbe deg. Skolen og alle som jobber der har ansvar for at mobbingen slutter. Hvis de ikke har fått det til, må de prøve hardere og på en annen måte. Ingen barn skal leve med å bli mobbet sånn som du forteller om.

Snakk med en voksen og fortell hvordan du har det på skolen og hva som skjer på nett. Hvis du har sagt ifra før og det ikke hjelper så si ifra igjen. Skolen og særlig rektor har et stort ansvar for at mobbingen slutter og at du får det bra på skolen. Her kan du lese om hva rektor skal gjøre med mobbing. Samme sted kan du lese om hvordan du kan klage hvis det skolen gjør ikke hjelper.

 

Du kan også skrive en e-post hit til Barneombudet post@barneombudet.no.

Husk at de som mobber deg ikke har rett. Vi håper og tror du kan få det bedre. Hold ut!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv