10. mai 2017

seksuel lavalder

hvis man har at sex og begge er under 16 år hva er straffen

Hei,

Takk for at du skriver til Barneombudet.

I Norge er den seksuelle lavalderen 16 år. Det betyr at den som har seksuell omgang med et barn under 16 år kan straffes med fengsel inntil 6 år.

Samtidig heter det i loven at straffen kan bortfalle dersom de som har hatt seksuell omgang, er omtrent like gamle i alder og utvikling. At straffen kan bortfalle betyr at det ikke er sikkert personen blir straffet for at dere har hatt sex.

Lenke til Barneombudets side om seksuell lavalder.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv